CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


luns, 31 de marzo de 2008

¡Es lo que hay!

Esa foi xunto coa xa tan sabida "estamos trabajando en ello", "déjame trabajar", "ya vereis los resultados cuando los haya" e outras, as respostas que o Sr.. Alcalde ofertou aos concelleiros na oposición neste pleno. Coma vedes un talante totalmente dialogante.
O máis salientable foi a contestación do 1º Tenente de Acalde D. José. C. Rey (AEC), cando a concelleira do PSdeG-PSOE Dª Mª José Cabana recórdalle a pregunta sobre o vertedoiro selado de Santa Cruz:

e a súa contestación no pleno de novembro que foi: "a semana pasada estiven alí con técnicos da Xunta inspeccionando como estaba xa que veñen a comprobar o selado, o encontraron perfectamente ben, faleille da limpeza da maleza e dixéronme que se podía desbrozar ou deixar como está, que fixeramos o que quixeramos polo que está en perfecto estado sen problemas ningún, indicaron que no caso do desbroce se debía ter coidado co depósito instalado alí", pregúntalle


"polo escrito de entrada nº 402 do 27 de febreiro de 2008 da Consellería de Medio Ambente no que se lle require entre outras: que mellore a situación do vertedoiro desbrozando a maleza, e que comprobe a situación da rede de evacuación de augas superficias, revise o volumen de lixiviados nas balsas, e que presente un informe de seguimento ambiental, de control dos lixiviados así como analíticas: físicas, biolóxicas, orgánicas e inorgánicas. Entendo que non todo estaba ben. A respecto desto un rogo e unha pregunta: rógolle non minta e preguntolle ¿cómo están as actuacións requeridas?", é dí: "paréceme moi chocante que trala vosa pregunta entre ese escrito no concello, so teño que decir que os técnicos minten, a mín dixéronme que estaba todo ben, e a respecto do que piden, haber como facemos, xa que o Concello non ten técnicos nin medios para facer tal cousa". Non todo estaba ben e quen fixo que non minte é a Consellería (Ninguén máis cualificado en mentiras que o Sr. Pepe rey). Es lo que hay.
Sobre a presa de Ventín que sigue sin protección, calquera pode caer dentro do encoro xa que non hai valado ningún, despois de preguntarllo e rogarllo en dous plenos (catro meses), dí que "coma estaban quitando terra estaban esperando a acabar para poñela". A nosa opinión é que en calquera obra e durante a execución da mesma é OBLIGATORIO manter as medidas de seguridade. Aquí non se fai, esperemos non lamentarnos por ningunha desgracia.
Modelo enxebre de peche perimetral de recintos.
E xa, cando lle pregunta por qué non se inclúe por terceiro intento na orde do día dos plenos unha moción do Grupo Mixto para que o Concello se adhira á Axencia de Protección Urbanística, o Sr. Alcalde dí, e quédase tan ancho, que o que presenta o Grupo Mixto non é unha moción. Es lo que hay.
Nos outros puntos, votouse a favor con unanimidade o acordo de delegar na Deputación a xestión da recaudación dos impostos, así coma a moción presentada polo BNG para o transporte de proximidade, aceptando o BNG unha enmenda do PSdeG-PSOE que pide que as liñas percorran o interior das parroquias tanto nas liñas AS PONTES-A CORUÑA (Empresa ARRIVA) como A CAPELA-FERROL (Empresa CAPELA).
Levamos 9 meses nos que neste Concello vai a remolque do que estaba xestionado con anterioridade, e colgándose medallas que loitaron outros concellos que sí traballan ( i.e.: Fene no Vilar do Colo: ADSL, Ampliación, Punto limpo,...), ademáis de pedirlle á concelleira do PSdeG-PSOE que use os seus contactos na Xunta para que saque adiante as Propostas do Plan Parques para Vivir da Consellería de Medio Ambente, cando non sabemos nin cales son as propostas (si é que as hai), que non se esqueza o Sr. D. Germán Castrillón que é el o Alcade do Concello de Cabanas, e que este concello ten 7 parroquias cada unha delas con distintas necesidades pero importantes e se non saben ou non queren deixen traballar a quen si quere e sabe.

venres, 21 de marzo de 2008

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO

Para a vindeiro 26 de marzo ás 19:30, co seguinte orde do día:
1º- Modificación da delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña.
2º- Proposta grupo BNG sobre transporte colectivo.
Parte de control órganos da Corporación.
3º- Informe da Presidencia:
a) Resolucións da Alcaldía
b) Liquidación orzamento 2007
c) Sentenzas recursos orzamentos 2005 e 2006
4º- Rogos e preguntas.

Volven a non incluir na orde do día a proposta do PSOE para a adhesión á Axencia de Protección Urbanística, siguen a convocar os plenos ó libre albedrío, e si xa se convocaron en día de eleccións, agora tamén no último momento antes de marchar de vacacións, para non ter acceso á documentación ata o próximo luns.
Interesa máis deixar "caer" nunha sección do motor de La Voz de Galicia que en ferrolterra é necesario un circuito de velocidade e non necesariamente no concello de Ferrol. Cuidadín que é un home de ideas fixas.

domingo, 16 de marzo de 2008

Outra análise é posible!!

Despois de dar un paseo pola rede e ler os análises dos compañeiros Manuel, José Luis,... pois que queredes que vos diga, que me quedo por casa. Se cadra para todos os partidos que nos presentamos ás eleccións ás Cortes Xerais, os resultados son positivos. Imos descontar aos que se presentan por 1ª vez, xa que sempre melloran resultados, non así expectativas.
En canto a Cabanas, os datos obxetivos son:
Xer2004/Europ2004/Aut2005/Mun2007/Xer2008
PP 911 / 534 / 757 / 597 / 886
PSOE 867 / 548 / 647 / 287 / 831
BNG 242 / 151 / 415 / 432 / 313
AEC -/ - / - / 424 / -
IVC - /- /- / 233 / -
Se cada cita electoral ten a súa dinámica, e cada ano as súas particularidades, o que se ve é que Cabanas é de esquerdas, deixando as municipais do 2007 nun aparte, a variación entre as tres formacións maioritarias nas citas autonómicas, xerais e autonómicas é máis ou menos similar. Si nos basamos nas premisas de que nas municipais do 2007 os votos do PSOE foron á AEC, e os do PP á IVC, e o BNG recolle votos da esquerda; nas Xerais do 2008 o PSOE recupera os votos de AEC máis os que perde o BNG con respecto ás municipais, e o PP perde votos aínda recuperando os de IVC. Sendo a abstención nas municipais do 34% e nas xerais d0 25%.
En fín, que quen non se consola é por que non quere. Todos gañamos: O PSOE recupera os datos das municipais, o PP gaña no Concello, e o BNG mellora os datos de 2004.
Noutra orde de cousas, o noso querido Alcalde andivo a convocar un pleno extraordinario na xornada de votacións, xa puxo unha comisión de facenda no día de reflexión (un concello moi traballador), e sendo fiel á súa maneira de actuar, cando no primeiro punto da orde do pleno Mª José Cabana tenta recabar datos para posicionarse na intención de voto, o sr alcalde non quere respostar, logo resposta ao que non se lle pregunta e por último retíralle a palabra á concelleira do PSOE para darlla ó portavoz do PP, o que reprocha que "es la herencia que recibimos del anterior grupo de gobierno", ante o cal Mª José dílle que "no actual grupo de goberno teñen ó que foi 1º Tenente de Alcalde e Concelleiro de Obras e Servicios durante varias lexislaturas, e que el tamén terá algunha responsabilidade" (mentres o Sr. Pepe Rey ríase coa súa sorna e decía que non coa cabeza, ao que lle dí Mª José, "sí Pepe ti tamén estabas no grupo de goberno, eras 1ºTenente de Alcalde e Concellal de Obras e Servicios "), aqui o sr. alcalde chámalle á orde por 2ª vez retirándolle a palabra, momento no que Mª José abandona o pleno en protesta, facendo constar en acta o por qué abandona o pleno, así como que está dacordo no amaño de tódalas pistas do concello.
En fín, cando os temas son intranscendentes, todo son boas palabras, pero cando non, actúase coma nunha dictadura. Moito temos que aprender, de tódalas maneiras o PSdeG-PSOE de Cabanas traballará na defensa dos intereses do pobo de Cabanas dentro das súas posibilidades e sen medo de apoiar ou apoiarse noutras formacións políticas, deso non teñades dúbida.

luns, 10 de marzo de 2008

IN MEMORIAM

Despois dunha campaña dura, larga e fatigosa, a alegría dos resultados non deben tapar o que pasou hai escasamente 72 horas. O PSdeG-PSOE de Cabanas segue a solidarizarse coa familia de Isaías Carrasco, e desexar que a lacra do terrorismo pase pronto a ser historia, coa aportación positiva de tódolos partidos políticos e asociacións.
Os resultados, no que se refire ao concello de Cabanas podédelos visualizar na páxina www.generales2008.mir.es/99CG/DCG1115901599.htm.
E o análise farémolo despois de estudar os datos todos.
Dende aquí agradecer a tódolos militantes e simpatizantes que apoiaron ó PSdeG-PSOE, tanto en Cabanas, na Comarcal de Ferrolterra coma na provincial.
Saudar e animar ao que foi magnífico deputado Xavier Carro, que saeu damnificado pola perda de nº de deputados no reparto poboacional de escanos pola provincia de A Coruña.
Boas noites e boa sorte. Desexándolle felices soños á nena e aos xoguetes da nena.
Saúde.

venres, 7 de marzo de 2008

MÁIS QUE NUNCA QUERÉMO-LA PAZO PSdeG-PSOE de Cabanas expresa a súa máis absoluta condena ante o vil asesinato de Isaías Carrasco, compañeiro en Mondragón e solidarizase coa súa viúva e fillos, familia e achegados.

Cara o 9 de Marzo

Vai por tí, bloguero, non actualizas o teu e tirasme a min das orellas (e non me mola nada, oes?). Coma hoxe estou de garda, corto e pego, sin traducir ¿vale?. Aínda que saquei tempo para ir a Caranza, e logo ler pola rede historias para non durmir e ao xenial José Luis Prieto.Cuando vayas a votar, recuerda estas frases:
-'Los gays son hijos de padres hostiles y alcohólicos' Aquilino Polaino, 'experto' propuesto por PP ante el Senado. Junio de 2005.
-'La unión entren homosexuales no puede ser llamado matrimonio porque esto ofende a la población'. José María Aznar. Presidente de honor del PP. Febrero de 2006.
-'Hay que pedir el voto para acabar con leyes asquerosas como la del matrimonio entre homosexuales'. Manuel Fraga, Presidente-fundador del PP. Junio de 2005.
-'No casaré homosexuales porque son personas taradas'. Lluis Fernando Caldentey, Alcalde del PP en Pontons (Barcelona). Abril de 2005.
-'El matrimonio gay es como una unión entre un perro y una señora'. Monserrat Nebrera, nº 2 del PP por Barcelona en las Elecciones a la Generalitat. Octubre de 2006.
-'La aprobación del matrimonio homosexual es un paréntesis en este país'. Ana Pastor, Secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar en el PP. Enero de 2008.
-'El PP aplicará el criterio de oportunidad para asumir o no la ley que permite el matrimonio gay'. Mariano Rajoy, Presidente del PP. Enero de 2008
El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad el 30 de septiembre de 2005 contra el matrimonio homosexual porque considera que el mismo 'DESNATURALIZA LA INSTITUCIÓN'.
-'Así caen los gobernantes extraviados en los países liberales, cuando en su manera de regir no se ajustan a las necesidades verdaderas del pueblo que les encomendó que lo rigiese'. José Martí, español nacido en la Habana, padre de la independencia cubana. 1875
-'Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares(...), se entiende por 'intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones' toda distinción, exclusión, restricción o preferenciafundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdadde los derechos humanos y las libertades fundamentales'. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación. Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de noviembre de 1981 (resolución 36/55).
-'¡Triste época la nuestra! . Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio'. Albert Einstein, Premio nobel de física 1921.
-'El respeto al derecho ajeno es la paz'. Benito Juárez, estadista mejicano, 1850.
-'Habla que yo te conozca'. Sócrates, filósofo griego, Siglo V AC
-'Una de las lecciones más claras de la historia, incluida la historia reciente, es que los derechos no son graciosamente concedidos, sino conquistados'. Noam Chomsky ,lingüista estadounidense, 1970.
-'Sólo se acerca a la verdad quien no trata de imponer su verdad'. Carlos Fuentes (nacido en 1928), novelista, ensayista y guionista de cine mexicano.
Piensa que quienes no respetan el derecho de todos no merecen gobernar un país.
Piensa bien tu voto y usa tu derecho.
Otros no faltarán a su cita.
Que los derechos se generalicen no obliga a nadie, sólo abre puertas a quienes sólo han encontrado muros en su historia.
Nadie obliga a nadie a casarse.
El derecho de otros no perjudica el nuestro.

EL 9 de Marzo de 2008 VOTA EN CONCIENCIA.VOTA PSOE. VOTA ZAPATERO

martes, 4 de marzo de 2008

MITIN PSOE CABANAS

HOTEL SARGA 02-marzo-2008
Bon día compañeiros e compañeiras, amigos e amigas.
Gracias por acompañarnos neste acto, antes de nada teño que disculpar ó compañeiro Xavier Carro, candidato ó Congreso dos Deputados por non poder estar connosco por problemas de axenda de última hora; síntoo por el, xa que se vai a perder os aplausos e o agarimo neste ecuador de campaña aquí en Cabanas.
Acompáñannos: Sandra Ríos, candidata ó Senado, Iván Puentes, Alcalde de Fene e Secretario xeral do PSdeG-PSOE en Ferrolterra e Mª Debén delegada provincial da consellería de traballo.
Como decía estamos no ecuador da campaña electoral, e mañán celébrase o 2º debate televisado e radiado entre os dous únicos candidatos con posibilidades de gobernar, hai que decidir entre unha política de esquerdas, de valores sociais, de impulso da sociedade do benestar e igualdade sin esquecer a ninguén; ou unha política de dereitas, de valores elitistas, que impulsan o seu benestar, esquecéndose da sociedade.
Estamos vendo últimamente e en distintos medios de comunicación como o PP loita por que a xente non vaia a votar, por que sabe que o voto de esquerdas, aínda que é firme nos seus principios, é remolón.
E é a nosa responsabilidade mobilizar á esa xente, nosa: os políticos e vosa: os militantes e simpatizantes, para que vaian a votar; xa que o voto é a expresión máxima da democracia dun pais.
A Abstención non sirve, a abstención considerada coma un castigo, non sirve e ademáis é un erro. Todo voto depositado na urna é válido; e canta máis participación teñamos, máis lexitimado estará ó goberno elexido. E para mostra o acontecido aquí en Cabanas, só por 2 votos o PSOE non ten 2 concelleiros, e Mª José (KOKE, dende aquí o meu apoio á túa labor no Concello, que sei que é sumamente difícil polos atrancos que che poñen); digo, que ó non ter 2 concelleiros ten que compartir grupo municipal con IVC, no Grupo Mixto (Pensade o que iso significa IVC+PSOE no mesmo local). Só por 2 votos.
Polo tanto quen diga que o seu voto non é importante equivócase.
Decía na presentación da candidatura ás municipais de maio do 2007, que Cabanas tiña a posibilidade de prosperar, xa que tiñamos aos compañeiros no Goberno Central, na Xunta de Galicia e na Diputación de A Coruña.
E defeito si seguides as novas dos diarios, a Deputación acaba de aprobar unha dotación económica importante ( sobre uns 900.000€ ) para o arranxo do vial de Porto a Laraxe, proxecto polo que levaba loitando durante tempo a anterior corporación socialista, Estradas do Estado vai a humanizar a N-651, tamén promovida e loitada pola anterior corporación socialista, así como a ampliación do Polígono Industrial do Vilar do Colo;…. É decir, que cando o PSOE ten a posibilidade de gobernar, goberna para todos, e cando lle toca perder as eleccións, acata os resultados, e fai a súa autocrítica e valoración, sen lle votar a culpa ós demáis. Cousa que non fai o PP, que cando goberna goberna para os seus, e cando perde as eleccións vótalle as culpas ós demáis, e iso é o que se decide nestas eleccións, dúas maneiras ben diferenciadas de facer política, para o que se necesita unha maioría, coma decía o compañeiro Alfonso Guerra, que é un xenio, no acto de Narón, unha maioría non amplia, senón absoluta, as maiorías absolutas só funcionan cando as ten o PSOE.
Ben compañeiros e compañeiras, pola hora e o día que é, non quero extenderme na presentación e deíxovos con Sandra, a nosa candidata ao Senado.
GRACIAS