CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


xoves, 22 de maio de 2008

Corrección á nova do 16-05-08 no xornal La Opinión de A Coruña

Aquí abaixo vai cortada e pegada o nova que sae no xornal La Opinión de A Coruña sobre a aprobación no pleno extraordinario do 8 de maio da ordenanza municipal sobre o Servicio de Grúa Municipal, no que hai unha errata: cando se dá a relación de votos, indicar que nese pleno non estaba presente a única concelleira do PSdeG-PSOE, Mª José Cabana por motivos familiares graves, polo que o seu voto non se pode contar coma abstención, xa que sería en contra con toda rotundidade, expresando as inquedanzas na liña que se van recollendo nos comentarios dos lectores da edición dixital do devandito xornal, hai outras necesidades máis perentorias señores do grupo de goberno.
Cabanas aprueba la creación de un servicio municipal de grúa
El Concello dice que es necesario "para mantener la situación económica" pero según el informe financiero sólo cubrirá costes

El secretario municipal y el alcalde de Cabanas en un pleno. Juan Varela
MULTIMEDIA
NURIA RODRÍGUEZ. CABANAS. El Ayuntamiento de Cabanas dispondrá de un servicio municipal de grúa que costará a las arcas municipales 108.000 euros al año. La Corporación local aprobó en el pleno, con los votos a favor del Partido Popular y la Agrupación de Electores de Cabanas (AEC), en contra del BNG y la abstención del grupo mixto -Iniciativa Veciñal Cabanesa (IVC) y PSOE-, la ordenanza fiscal que regulará las tasas por este concepto.El equipo de gobierno, que preside el popular Germán Castrillón, justifica el hecho de que el municipio de Cabanas, con unos 3.000 habitantes, cuente con un servicio municipal de grúa en la necesidad de "garantizar las normas de circulación y mantener la situación económica actual".El Concello señala en el informe económico que respalda la ordenanza, sin embargo, que la propuesta aprobada pretende cubrir los costes del servicio "sin superarlo, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales". De hecho, según se recoge en el documento, el Ayuntamiento perderá unos 500 euros, ya que los gastos estimados son de 108.016 euros -16.147 de personal, 3.780 de costes administrativos y 88.089 euros por retirada de vehículos- y los ingresos previstos son de 107.485 euros -88.089 por retirada y 19.396 por depósito-.El Ejecutivo municipal ha consultado a cuatro empresas y ha fijado el coste de la retirada de ciclomotores en 55 euros y de turismos, camionetas y furgonetas de hasta 1.500 kilos en 59 euros. El canon para camiones y tractores será de 67 euros. Si el propietario aparece antes de que se efectúe el traslado o cuando el vehículo esté enganchado a la grúa o sobre la plataforma, la tasa será de 36,75 euros.Estas cifras se incrementarán en un 50% si el servicio se efectúa entre las diez de la noche y las ocho de la mañana y durante el fin de semana o en días festivos. Además, hay que añadir las cuotas por depósito del vehículo, que serán de 9,6 euros por una hora o fracción, de 11,91 por la segunda hora y de 14,89 euros por día. La ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Un "malgasto"El BNG ha denunciado el "malgasto" que supondrá contratar un servicio de grúa sólo para el municipio de Cabanas y criticó que la ordenanza fiscal fuese aprobada por la coalición de gobierno que integran el PP y AEC con un estudio económico deficitario, "pese a estar claramente inflado, como sucede con la recaudación de multas".La viceportavoz del grupo nacionalista, Teresa García, señala que se trata de un "absurdo de los más absurdos" y considera que hay "otras necesidades más básicas". García reprocha al equipo de gobierno que no especifique cuál es el casco urbano de Cabanas y advierte de que no existe un depósito adecuado ni una demanda "tan elevada". "Tampoco apuesta por un servicio mancomunado con otros concellos de la zona para compartir gastos y ahorrar así costes", denuncia la representante del grupo municipal del Bloque.

COMENTARIOS na edición dixital:

4 comentarios
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 14:17:13
este e o flamante, innovador,transparente e eficaz metodo de goberno que nos ofrece o noso recien estreado alcalde? Ei aqui a proba do que e gobernar cabanas sin ter sentemento cabanes
Autor: I LOVE Senrra
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 11:44:51
Uff, si, es que un servicio de grúa en Cabanas es lo que demandan todos y cada uno de los vecinos. Claro que sí Sr. Castrillón. No hay más necesidades en este concello que esa... Por cierto, ¿Se llevará esa grua los vehículos estacionados en la acera delante del concesiorio Ford? Porque yo lo dudo mucho...
Autor: miguel
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 10:12:37
Mañana hay viaje, me gusta viajar y estoy en ello.
Autor: Piloto en pruebas
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 08:51:47
Ya está el Señor Castrillon, "Piloto de Rallyes" haciendo sus negocios...no hay más necesidades en Cabanas
Autor: marta

luns, 19 de maio de 2008

REFLEXIONANDO

"Aquí, mentres non mates a alguén non tes delito". Este comentario é moi manido. Dende logo que causar a morte de alguén é o máximo delito (por que non ten volta atrás), logo virán os "traballadores" da lei para buscarlle "a volta". Pero o delito é delito, así como que a mona é mona aínda que a vistan de seda. Isto causa un desacougo na xente, por un lado a sensación de impunidade de quen comete o delito (moi ao par do "poder") e polo outro a indefensión do que padece a ofensa.
Hai unha gradación extensa do delito,... non son xurista nin pretendo selo; pero polo pobo circula ese pensamento de impunidade e indefensión.
Entón hai que buscarlle solución, e sempre sae o seguinte: "O GOBERNO é quen o ten que solucionar", e é verdade. Pero quen conforma o GOBERNO somos NÓS, a sociedade, eso sí através dos poderes executivo, lexislativo e xudicial, pero nós non pertencemos a eses poderes, somos cidadáns, pero temos mecanismos para actuar, mediante a elección dos que nós creemos que máis se aproximan á nosa ideoloxía (por que todos temos unha).
A estructura administrativa é troncopiramidal, comezando polos Concellos e Diputacións Provinciais, Gobernos Autonómicos, Goberno Central e Unión Europea. Todos estes entes están relacionados, e polo tanto son dependentes uns dos outros, ..... e os destinatarios da súa acción ou non-acción somos os cidadáns, polo que temos que ser o suficientemente abertos a criticar e recibi-las críticas, a esixir e a que nos esixan, e iso só se conseguirá con sosego e liberdade.
A cidadanía ten coma administración máis cercana ao Concello, e éste será o primeiro en definir as liñas de actuación, de relación coa cidadanía; todo aquel que se sinta representante elexido polos veciños debe mirar ao futuro e buscar solucións aos problemas e non causar máis, non buscar a autocomplacencia nin o autobombo, nin o beneficio propio ou "amigo".
En fín, que os cidadáns somos os que temos a "chave das noces", que non nos enganen, por moitas festas e acontecementos "festivos" que se organicen, os problemas seguen ahí e seguen a aumentalos:
- soldos menos que máis merecidos (2.500€/mes a tempo parcial)
- subida de impostos municipais por riba dos mínimos (38% no IBI, 12-30% IVTM,..)
- acometida de novos servicios innecesarios e deficitarios ( servicio de grúa municipal, ao que o concelleiro de facenda responde:" no creo que un déficit de 700€ cause un quebranto en las arcas del ayuntamiento)
- uso dos plenos para a súa complacencia, usando a "apisonadora" da maioría para non ter en conta ningunha iniciativa da oposición, coa caradura dalgunha concelleira de chegar a decir en pleno: "no venís a nada".
Mañán hai pleno extraordinario pedido polo BNG, asistiremos a outra esperpenta sesión de "apisonadora" e "no sé a que venís", oxalá me equivoque.

sábado, 10 de maio de 2008

Pleno Extraordinario do 8 de maio

Apróbase as actas das sesións anteriores, asi coma a solicitude de subvención dos servicios sociais.
No punto 3º da orde do día referente ás Taxas municipais de vados de beirarrúas, pois aparte de incrementalas nunha porcentaxe excesiva, vai encamiñada hacia o punto 4º de tramitar unha nova ordenanza, a da Retirada de vehículos=Servicio de Grúa, un punto onda houbo de todo, O BNG preguntáballe ó Sr. Alcalde ¿cal era o casco urbano?, e este titubeando sinala que “La Magadalena, la N-651, parte de Porto,...”, pregúntalle tamén ¿onde será o depósito?, “hombre tenemos una nave en el polígono superestupenda para esto”, e o Grupo do BNG di o que todo mundo pensa: ¿é necesario dito servicio?, “si, es lo que piden,... y además parece que estais dando a entender que vamos a comprar una grúa, y no, lo que vamos a hacer es contratar un servicio de grúa” (uffffff que peligro), IVC non o ve mal, pero advírtelle ó Sr. Alcalde que non vai sair de diante do seu negocio, ao cal o Sr. Alcalde fai un aceno moi usado por el (abaneando a cachola), quero recordar que nun rogo no pleno anterior da concellal do PsdeG onde lle pedía que cumplira os días festivos do concello (traballouse en martes de Antroido), o Sr. Alcalde moi ofuscado díxolle que se enterara primeiro si seguía sendo socio do negocio (¿¿¿???), o de sempre cando nin vai nin ven pois dámolo por chiste, pero cando FIRE, ....
De tódolos xeitos, IVC sigue a falar e fai referencia ao Informe de Facenda onda se dí ao final que hai un déficit no servicio ( Coste=108016,94€, Ingresos=107488,50€; Balance= -528,44€), e o Sr. Chillón comenta que “un déficit de unos 700€ al cabo del año no significará un quebranto para las arcas del ayuntamiento”, (uffff outra vez, palla a palla faise o palleiro). IVC da unha de cal e outra de area: ¿Por qué non se pon un CEPO?, Cuidado coa retirada e os danos ao vehículo, que veña a Policia Local a facer unha peritaxe de coma se atopa o estado do vehículo antes do traslado e logo no depósito,...para rematar decindo o PP “está claro que el principal problema será en verano...” (está claro, clarísimo onda é verán no Concello de Cabanas). Aprobouse con 6 votos a favor (PP+AEC), 3 en contra (BNG) e 1 Abstención (IVC, por que non lle aseguraron que poidera ser un veciño o que denunciara, ¿?)
No 5º pedíase seguir adiante co trámite de desafección da Escola das Viñas, 6 a Favor 4 en Contra.
No 6º que trataba sobre a Consulta de impacto medio ambental do AVE no Eixo Atlántico,.... decir que é un estudo que fala do percorrido pola liña actual, todos a favor de rexeitar o estudo, o BNG quería que lle tiveran en conta unha proposta para que se aproveitara para mellorar a liña “xa que é un momento idóneo para elo”, e os demáis decían que non era o lugar para pedir un tren metropolitano (confundimos as churras coas merinas, aínda que todas son ovellas). O PP fai unha proposta de rexeito do estudo. A favor 7 (PP+AEC, IVC), Abstención 3 (BNG).
No 7º: Proxecto de beirarrúas na estrada 1502 da deputación Porto-Laraxe, IVC:que quede ben, Pepe Rey xa sabe coma facer par segui-la obra.BNG pide que se prolongue unha serie de beirarrúas, ao que lle replican que eso será na 2ª fase unhas e outras están xa previstas nunha actuación do Concello; que se establezan pasos peonis con certa elevación, así coma plazas de aparcadoiro, propostas que o sr. Alcalde rechaza, “por que no ha lugar”, o BNG protesta xa que considera (con razón) que é o momento de alegar modificacións e melloras,... “ya está, vamos a votar..” A Favor 7 (PP+AEC, IVC), penso que Abstención 3 (BNG, síntoo pero colleume mirando para outro lado, atendendo a un comentario dun asistente do público certamente desagradable).
No 8º elexiuse o Xuiz de Paz, o Sr. Alcalde pedíu o voto secreto, ao que se opuxeron IVC e BNG, foi a votación e sae voto secreto, presentáronse 3 candidatas: Carmen Mª Cartelle Casanova (2 votos), María Torrente Rodríguez (5 votos) e Marta Barro Santos (3 votos).
No 9º Moción do BNG sobre a Banda Larga de INTERNET, para instar á Xunta para que á súa vez inste ao Goberno Central para que cumpla o PEBA (Plan de extensión da Banda Ancha), e que no rural haxa os mesmos servicios que na zoa urbana, coa mesma calidade e precios.
A favor 10
No 10º: Moción do PP en contra do decreto de Normas de Habitabilidade da Consellería de Vivenda,...un bo riferafe, que si supoñía un aumento do precio das vivendas, que si se ía quebrantar ás empresas para cambiar os stándares de construcción,...e derivou IVC: en que o PP está a defender os intereses dos promotores,... se esa vai ser a forma de actuar cando o plan de urbanismo xa lle digo que teñen a miña desconfianza, e o Sr. Chillón: “decirle desde aquí, que también usted no me ofrece confianza”. A favor 6 (PP+AEC) en Contra 4 (BNG, IVC).
En fín, recoméndovos que asistades aos plenos, é moi ilustrativo, francamente é necesario darlle visos de democracia e interese asistindo a eles, o próximo será o día 19 de maio, pleno extraordinario a petición do BNG para tratar diversas cuestións nas que o grupo de goberno non quere entrar.

Saúdos, e perdoade a extensión, pero por momentos parecía unha discusión de patio de colexio.

xoves, 8 de maio de 2008

Público & Privado

Hai unha serie de servicios que depende de quen os dé poden ter a consideración de bons ou malos.
Se os ofrece unha empresa privada, dase por entendido que aínda que non sexa "necesario" será "rentable". En cambio cando os servicios son dados pola administración pública teñen de antemán a consideración de "pozo sen fondo", e a súa necesidade en entredito.
Hai todo un elenco de servicios públicos necesarios e que inexorablemente deben seguir en máns públicas; e polo tanto é responsabilidade das administracións desenrolalas con todo o contido.
Cando estes servicios se van "externalizando", a sensación pasa a ser que un servicio se privatiza, que alguén recibe "cazo", e que este servicio pasa a non funcionar e obstaculiza o seu devenir, e tamén a dos outros servicios e sectores cos que se ten que cruzar.
En definitiva, que a sensación de recursos inagotables que ten a administración non é certa; que se debe ter un maior control do gasto público, o cal é perentorio, así coma optimizar ese gasto público.
Poderiamos poñer exemplos moitos de como se poderían simplificar os trámites, de como os esforzos administrativos poderían redistribuirse e de como sería sinxelo facer un control dos mesmos, para que quen recibe os servicios públicos os teñan en valor aínda que directamente non lle coste cartos.
Pero, ¿quen será o que lle poña o axouxere ao gato?.

mércores, 7 de maio de 2008

Un día de ledicia.


Hoxe foi un día de doble ledicia para min.
Por unha banda, a operación a corazón aberto dun amigo saíu con éxito, alédome por el e tamén pola familia e amigos que o poideron acompañar, un saúdo dende aquí Kike, para cando me poidas ler, que sei que eres un incondicional do blog, aínda que vago na escritura.
Pola outra, un bo amigo, deses que nunca se esquecen de tí, e que cando te atopan non fan outra cousa que sacarche as cores polas loubanzas (sempre esaxeradas), pois hoxe, Nacho é pai adoptivo por segunda vez, e mira ti, fun un dos primeiros en me enterar. Unha aperta fortísima meu, non imaxinades coma me aleda saber que tedes os vosos desexos colmados, asi coma que Felipe poida ter un irmán co que xogar.
Polo tanto, neste día de ledicia, que ninguén veña a fodela.
Bicos e apertas.