CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


xoves, 5 de abril de 2012

Fragas do Eume - Paraiso natural en peligro

Manifesto lido polo alcalde de A Capela D. Manuel Meizoso o día 03/04/2012

Estimados veciños/as:
Coa rabia e indignación  recentes e moi presentes, non podemos nin queremos caer nestes momentos no derrotismo, e despois do que ven de acontecer coas nosas Fragas non nos queda outra que erguernos para ofrecer e esixir solucións coa forza da unión e da conciencia cidadá, deixando á marxe os intereses partidistas que a nada conlevan.
Dende as Institucións debemos adoptar e promover medidas que repercutan directamente no coidado e mantemento dos nosos montes e fragas. axudando e apoiando aos seus donos legais a que poidan manter limpos os espacios, contribuindo así á conservación dos mesmos.
Entendemos que o acaecido nas Fragas do Eume esixe que se tramiten de xeito inmediato as axudas oportunas para acadar o seu xusto rexurdimento, e que éstas achegas repercutan nos propietarios afectados.
A todos nos corresponde coidar e mimar as nosas fragas, é o deber ao que estamos obrigados polo dereito que temos a disfrutalas e non debemos esquecer que as disfrutamos gracias á xenerosidade dos seus propietarios, aos que agora toca corresponder co noso apoio.
Esiximos tamén que este atentado contra a natureza non quede impune. Debemos aprender a lección, e que este alto precio que hoxe pagamos nos sirva como punto de partida para acadar unha nova xestión das Fragas do Eume, onde os lexítimos propietarios e as administracións compartamos a xestión das mesmas de xeito consesuado.
Teremos que traballar todos xuntos, aparcando as nosas respectivas cores políticas, compartindo un obxetivo común: poñer en marcha políticas activas que redunden na conservación e mantemento dos nosos montes e fragas. Dotando de medios humáns e técnicos suficientes para non ter que volver a vivir unha situación deste calibre. Este obxetivo común debe pasar irremesiblemente, por unha protección compatible cos usos e aproveitamentos tradicionais destes espacios protexidos.
No intre de facermos balance desta traxedia natural, non podemos tampouco deixar de demandar a inminente adopción das medidas necesarias para podermos contar de inmediato cun protocolo de actuación perfectamente definido, que dirixa e organice por sectores a extinción. Contando con cuadrillas participadas polos propietarios dos terreos, como mellores coñecedores da zona para evitar así as situacións de descoordinación que limiten o efecto das actuacións desenvolvidas.
Non nos vai impedir, este estado de dor polo perdido e de indignación polo acaecido, ter moi presentes aos efetivos que lle prantaron cara a esta lamentable catástrofe. Queremos dar o noso máis profundo agradecemento dende o orgullo e admiración aos veciños, homes e mulleres que loitaron contra as lapas, e especialmente aos voluntarios de Protección Civil, Corpos de Seguridade do Estado e Autonómicos, así como ás brigadas forestais desprazadas dende toda a Comunidade e á Unidade Militar de Emerxencias.
Fíxonos moito dano, quíxosenos queimar a nosa historia e o noso futuro, pero somos un pobo que sabemos que o noso futuro está nas nosas máns, e que se hai unhas mans preparadas para poñerse a traballar, esas son as das nosas xentes. Ninguén, nunca, poderá queimarnos o noso futuro.


Lido no Concello de Cabanas o día 02/04/2012
pola Concelleira de Medio Ambiente e Turismo, Dª Eva Pazos
MANIFESTO EN DEFENSA DOPATRIMONIO NATURAL

Galicia é verde. Os nosos montes son un patrimonio dun incuestionable valor. Tanto pola súa importancia como reserva de natureza, de pulmón que nos fornece de osíxeno, como polo seu potencial grazas ás diversas actividades económicas que xiran ó seu redor. A vida dos galegos está vinculada moi estreitamente co verde dos nosos montes, coas nosas fragas, cos nosos bosques e carballeiras.

         É por iso que non podemos facer outra cousa que condenar enerxicamente as actuacións deses individuos que movidos non se sabe por qué estrañas intencións atentan contra os nosos montes prendéndolles lume. Porque estas accións veñen a supoñer unha agresión directa contra a nosa forma de vida. Porque poñen en perigo os nosos ecosistemas e a vida de especies animais e vexetais que moitas veces non se poden recuperar. Os pirómanos que lle prenden lume a Galicia teñen que saber que a sociedade está farta, que non está disposta a seguir permitíndolles andar impunes logo do dano que nos están a facer, xa non só a nós, senón tamén ós nosos fillos e fillas, netos e netas, que ven como espazos de gran valor natural se estragan pola acción duns desalmados.
Todos debemos ter moi claro que incendios como o desta fin de semana nas Fragas do Eume son un atentado contra o noso patrimonio natural. Co lume ponse en risco unha fraga que é un espazo de incalculable valor natural e ambiental.
Coa mesma intensidade coa que denunciamos as accións delictivas, nos comprometemos a traballar conxuntamente para defender, recuperar e poñer en valor o patrimonio natural que heredarán os nosos fillos.
Todos contra o lume, todos contra os que o prenden.