CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


mércores, 27 de decembro de 2006

TEMPOS NOVOS
Parece que tras unha tempada de calma acércase maruxía a forte maruxía. Con tanteos moi erráticos; pero as preguntas importantes seguen sen resposta:
- ¿Cara onde vai o querido Concello?.
- ¿Cal é o valoración dos grupos políticos que hoxe en día están representando no Casa do POBO ós veciños?. ¿Espérase a unha total desacreditación do Concello: tanto político coma administrativo? (Que non sei qué será peor). Por que non se esquezan os portavoces e ex-portavoces, a DESACREDITACIÓN xa está en marcha por desgraza. E uns terán máis responsabilidade que outros, por suposto (explícase máis abaixo). E o crédito dunha institución ou persoa tarda un largo tempo en conquerirse, pero basta un movemento para votar todo a pique.
- ¿Vaise a presentar o Alcalde Sr. D. José C. Rey ás próximas eleccións?, de ser así baixo qué Siglas, ¿algunhas das existentes ou outras que aparecerán?; de non ser así ¿por qué ese empeño de ostentar a alcaldía durante este corto periodo?. ¿Hai algún "traballo" que quedou por facer e hai que "rematalo"?, ¿é importante para o pobo?, ¿cal é?.
- ¿A quén lle interesa esta situación?, o que está claro é que a quen non lle interesa é ó propio PSdeG-PSOE; por que os seus afiliados, simpatizantes e votantes por inercia están desorientados e rendendo unha pleitesía moi seguramente a quen non deben. Que alguén lles poñan unha luz creible a base de información. Por que este grupo municipal ten que cubrir non un posto de concelleiro que pertencía a Dª Modesta Anca, senón agora o de D. Aquilino Feal, e ó que lle correspondía seica renuncia, e por moito que se apuren os prazos legais ata o próximo pleno de Xaneiro non habera toma de posesión dos seguintes (se non me equivoco), ¿e se os seguintes renuncian? ata Febreiro,... E SRES que as próximas eleccións son en MAIO-2007. E mentres tanto o Concello "paralizado", ¿ en "favor" de quen ou quenes"?. Do pobo de Cabanas NON.
- Seguiremos a laiarnos, e mentres tanto a quen lle interesa a situación está a rir a boca aberta e refregando as máns, moi ben seguro.
- O POBO de Cabanas, como dixen noutro sitio non se merece semellante burla nen desprecio.
- Non nos podemos esquencer tampouco de que en Cabanas ainda non hai un PXOUM ¿será esta a cuestión a escudriñar?, ¿non nos estarán distraindo coa sentencia de Dª Modesta, O Penso e outras que fixo que van a sair?. ¿Ou serán indicativas éstas de como estaba todo feito, e o PXOUM non veu a satisfacer as expectativas que se agardaban e esperan a cambear o pao da baralla?.
En definitiva son moitas preguntas que se me veñen á cabeza, e seguerán xerándose máis ata que non se normalice a situación: ¿nas próximas eleccións municipais? ¿quen sabe?. ESPERO QUE SÍ. O TEMPO PORÁ A CADA UN NO SEU SITIO.

xoves, 2 de novembro de 2006

A vida non facemos máis que complicala sen falla. ¿E tan difícil vivir en paz?. ¿Qué se necesita para que esta sociedade non vaia en caida libre, o que dirían os aviadores para que "non entren en barrena".
Isto leva un camiño en progresión xeométrica.
Son cabanés de adopción, pero vinculado a este pobo dende neno. Os problemas que xurden neste concello, polo que se ve nos xornais e se entera un, non son moi distintos doutros concellos goberne quen goberne, e coa estadística de casuística en proporción ó reparto dos concellos por partidos políticos. Sería interesante un estudo que reflictise as "barbaridades" cometidas nun escalafón de gravedade en tódolos concellos relacionándoos cos partidos que gobernan neles. Seguro que as conclusións serían moi educadoras.

Hai un decálogo de "decencia política", moi en boca de todos, que manifestou o Sr. José Blanco do PSOE. Paréceme ben, pero como manifestei no blog http://bngcabanas.blogspot.com/ as cousas ademáis de decilas hai facelas, ademáis de ser correcto hai que demostralo.
A respecto desto: no concello de Cabanas estánse a facer uns movementos moi sospeitosos; sen que os principais interesados (PSdeG-PSOE) se manifesten nun sentido ou noutro. E o pobo de Cabanas de sempre votante do PSOE (por algo será) vése un pouco desorientado.
IVC e PP estiveron a partir un piñón só co único afán de descabezar ó PSdeG en Cabanas e agora están a enfornar unha bola en concordancia co alcalde accidental; ó que tamén lle pedían responsabilidades nos xuzgados. O POBO DE CABANAS NON SE MERECE QUE SE BURLEN DEL DESTA MANEIRA. ¿Que queren estes Srs. de IVC e PP?, unha parte do pastel de aquí a maio. ¡¡¡É todo moi sospeitoso!!!.

Decía un bo amigho: Isto non é como empeza que é como remata.

O tempo porá a cada un no seu sitio. ESO ESPERO E DESEXO.

mércores, 18 de outubro de 2006

A ETERNA IDIOSINCRASIA é un título suxerente, cada un de nós debe ter a súa e nunca mutala para que os demáis saiban con quen topan.
Este blog creouse para poder responder a outro que non admitía anónimos, e vexo esa opción moi coherente, xa que se alguen quere falar ten que ser consecuente coas súas palabras e accións e non escudarse no cobarde anomimato.
O dito, espero non perder a miña idiosincrasia.
Saúdos ós posibles visitantes.