CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


venres, 26 de outubro de 2007

NOVAS DO CONCELLO (25/10/2007)
Hoxe lénse nos medios de comunicación unha serie de novas relacionadas co noso querido Concello de CABANAS:
1ª- POLÍGONO VILAR DO COLO: que coma sabedes ésta compartido co concello de Fene,..... compartido na súa posta en marcha, pero cada concello ten delimitada a súa zoa de influencia e deberá de desenrola-la ó seu criterio,.... hai a día de hoxe unha actuación conxunta entre ambos concellos que é o de xestionar un Punto Limpio, e onte foi o Alcalde de Fene, Iván Puentes (PSdeG-PSOE) e mailo responsable de promoción económica, Manuel Polo (BNG), a unha entrevista coa SEPES en onde se tratou ese tema así coma detalles do Camiño Inglés, e será eles que informarán ó noso Alcalde Germán Castrillón dos temas tratados alí. Bótase en falta a asistencia a esa reunión dun respresentante de nivel do Concello de Cabanas.
2ª- RALI DE TERRA: sae publicado na prensa que Germán Castrillón coma presidente da Federación do Motor de Ferrolterra ten comprometido a celebración de dito rali por terras de Ferrol, e só lle falta uns trámites que coma alcalde poderá solucionar e así traer ese evento ás nosas terras.
3ª- ACCESOS A/DE SANTA CRUZ: coma sabedes estívose traballando no tema, buscando solucións ós problemas dos accesos tanta na saída coma na entrada á parroquia de Santa Cruz do Salto, tendo a entrada dende Cabanas unha solución aceptabel, e falta buscar unha para a saída cara As Pontes; tanto a unha coma á outra tense comprometido o actual Delegado de Política Territorial, dando así cumplimento ó aprobado no pleno extraordinario do 18/10/2007.
CONCLUSIÓNS: todo é importante, pero creo que se está sen definir as prioridades deste concello. Polo que se vé estáse a dar máis importancia a un evento deportivo de caracter nacional, a proba puntuabel para o campionato nacional de ralis de terra a realizar na nosa comarca, que sí que a ten, pero é puntual no tempo (se cadra estirando, pois durante unha semán), e non se lle dá a importancia a unha reunión coa SEPES en Madrid, delegando os trámites e conversas no Alcalde de Fene (que non dubidamos da súa valía) en temas relacionados co concello de Cabanas, que ésta sí que terá unha repercusión a longo plazo.
ACTUALIZADO 28/10/2007
Escoitado o noticiero das 14 horas da RTVG, fanlle unha entrevista ó noso querido Alcalde Germán Castrillón, o cal confirma que tras pasar o trámite da autorización municipal (en alomenos 5 concellos), só falta unha autorización Xudicial (¿¿??), e o rali celebrarase os días 9-10-11 de novembro, e "servirá para promocionar turísticamente o concello e a comarca".
So espero que todo saia ben e non sirva para "promocionar" as carreiras polas nosas pistas, que o son de servicio e non de carreiras, e polas que circulan tanto vehículos coma xente paseando e non temos a onde "tirarnos" cando veñen os locos.

mércores, 10 de outubro de 2007

PENO EXTRAORDINARIO O DÍA 11-09-2007 CONCELLO DE CABANAS

Xa teño falado dos enlaces da carretera Vilar do Colo-Fonfría coa parroquia de Santa Cruz do Salto-Carretera Coruña-As Pontes; coma autocrítica decir que foi diseñada e aprobada na lexislatura anterior (co grupo PSdeG-PSOE en minoría), e naquel tempo, se cadra, non se actuou coa dilixencia necesaria; os veciños teñen todo o dereito de protestar e buscar os apoios que estimen necesarios, ainda que un pouco en extremis.
O pleno extraordinario pídeo o grupo do BNG a petición dos veciños, o BNG tentou no pleno ordinario anterior do 26-09-2007, presentar unha moción de urxencia que foi rexeitada polo PP-AEC e IVC, alegando que ese día pola mañán houbera unha reunión co Sr. Delegado da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Transportes e non era de "recibo" (prepotencia absoluta).
O PSdeG-PSOE concertou diversas entrevistas co Sr. Delegado e os veciños, onde se lle achegou as diversas problemáticas de circulación, e manifestóuselle que para non perxudicar máis os accesos da zoa, se mantivera a que ata agora estaba coma provisional por obras á altura do final da vía vella que quedou case morta onde conflúen os camiños de Santa Cruz do Salto e O Cotiño, onde se daría un acceso dentro do que cabe moi aceptable para toda a Parroquia, coa que estaban dacordo os veciños naquelas datas. Cun mínimo coste e cunha seguridade aceptable (ainda que os técnicos din que non, pero si se vaiapolas distintas interseccións de vías, autovías e autoestradas veremos interseccións de igual ou peor seguridade, e máis están hai: sin ir moi lonxe e na mesma carretera de As Pontes á altura de Goente pódese ver distintas incorporacións e cruces de carrís que fai falla un curso para non mete-la zoca).
En Santa Cruz do Salto estamos "cruzados" por unha serie de servicios dos que a parroquia non se beneficia para nada: Conducción de gas hacia Ferrol, As Pontes, agora hacia a Térmica de Meirama, cun centro de control bastante extenso (perto das casas); o vial de Vilar de Colo-Fonfría, non creo que se necesite unha obra agora expropiando máis terreo para cruzar sin sentido outra vez a parroquia, máxime cando ainda non etá definido un PXOUM.
Fago autocrítica, e a responsabilidade é de todos. Naquela época había máis interés en "derrocar" a alcaldesa que outra cousa, e usábase todo para tirar pedras e deixar de pensar no interés do pobo de Cabanas (confirmado en conversa persoal por un integrante da oposición en Agosto de 2006: Delfín eu metínme en política nada máis que para decapitar ó PSOE de Cabanas: mirade que non invento o comentario), en fín é triste pero é así. Nada máis recordar que trala renuncia de Modesta coma alcaldesa, e a toma de posesión de José C. Rey coma novo alcalde en outubro de 2006 da maneira que todos e todas coñecemos que remata coa expulsión do PSdeG-PSOE, foi aplaudido polos concelleiros do PP e IVC (sospeitoso xa daquela), e agora en tódolos plenos dísenos que a culpa do que pasa é do PSdeG-PSOE e BNG, que Pepe Rey non ten nada que ver,.....ufff pois daquela como concelleiro que era e tiña competencias en Obras e Servicos (o que el chamaba concelleiro dos baches) e logo durante uns 6 meses coma Alcalde, Pepe Rey tiña moito que ver.
Creo que estamos noutra lexislatura, temos outro grupo de goberno, que demostra unha total indiferencia polos problemas do Concello, limítase a poñer un pleno extraordinario de IMPORTANCIA a unha hora intempestiva das 8:30 do día 11-10-2007, para que a afluencia sexa a mínima.
Pregúntome: ¿qué orientación lle quere dar o ALCALDE ó Concello de Cabanas?.