CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


mércores, 30 de xaneiro de 2008

PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CABANAS


Esta é a convocatoria de pleno ordinario no Concello de Cabanas.
Promete ser movida.
A entrada é libre.

venres, 25 de xaneiro de 2008

¿¿¿SENADO ???

Lendo os diarios dixitais, atópome con esto.


Trifulca no senado italiano con diversas lindezas verbais previa á votación da moción de confianza ó Primeiro Ministro Romano Prodi.
Xúbilo no propio senado italiano. (Só faltan as cheerleaders, ¿Habería música?)
Sivio Berlusconi ábrese así camiño para retomar o poder.
¿É esta a maneira de facer política?. ¿É esto o que se quere aquí?.
¡¡¡Que pena!!!

venres, 18 de xaneiro de 2008

Defecto de Forma ou Censura encuberta

Onte tivemos que modificar o escrito para que admitiran (se o admiten) o poñer na orde do día a moción para adherirse á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia. Unha das razóns era que non existía Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en Cabanas, e polo tanto Mª José Cabana Rodríguez non podía presentar dito escrito.
Efectivamente, o PSdeG-PSOE de Cabanas está no Grupo Mixto con IVC (Iniciativa Veciñal de Cabanas), xa que cada grupo político acadou so un concelleiro, e non se explicitou portavoz de grupo mixto, xa que por razóns obvias ningún dos grupos estaría disposto a ceder a súa propia representación. E chegouse ao acordo de que en cada comisión que ten representación o grupo mixto, iría alternativamente un dos partidos. En consecuencia, tanto PSdeG-PSOE coma IVC, teñen mermada a súa capacidade de actuación e control.
Esto daríanos para falar moito, se cadra a estas alturas soe a desculpa, pero nada máis lonxe da realidade.
Dende o punto de vista do PSdeG-PSOE de Cabanas temos analizado o que sucedeu. Non podemos máis que decir que os resultados foron os que foron, e que o pobo falou soberanamente onde ten que falar en última e primeira instancia. Última, por que é cando analiza o acontecido no transcurso da lexislatura, e primeira por que vota para tentar cambiar ou manter un goberno (municipal-->autonómico-->central-->europeo), e o resultado teno que analizar cada grupo político, e baixo a miña humilde opinión, canto máis se acerque á realidade do que pasou máis axeitado temos o analise. De perogrullo, non?.
Aquí tedes os datos que tirei dos nosos interventores, feita a distribución de votos segundo a lei D'Hondt, o nº de concelleiros de cada agrupación que queda, e a distribución de votos por mesas electorais.
Os datos cantan, pero ¿qué nos dín?. Se temos enconta os votos de PSOE+AEC, estariamos cos seguintes concelleiros 4 PSOE, 4 PP, 2 BNG e 1 IVC, xa que AEC foi unha excisión do PSdeG-PSOE, e arrastrou unha porcentaxe importante dos votos do PSOE (62,17%), BNG sube en 73 votos (10,7%), PP sube 131 votos e IVC perde 94, é de pensar, en términos absolutos que os votos de IVC foron para PP, e polo tanto a subida neta do PP é de 37 votos. Podería ser unha posibilidade.
Tamén é posible que si o PSdeG-PSOE tivera 2 votos máis, estaría con 2 concelleiros en detrimento do BNG que quedaría con 2; xa sei que a alguén do BNG non lle gusta, pero a cousa estivo ahí e por pouco,.... pero tamén podería ser que AEC tivese 10 votos máis e sacaría outro concellal máis pasando a 3 concelleiros, tamén en detrimento do BNG que perdería un.
Mais para mín o dato máis significativo, sen querer quitarnos a parte de culpa que nos toca, foi a alta abstención, asi coma o gran aumento dos votos blancos e nulos (estes últimos en clara alusión ó PSdeG-PSOE: tachados, dúas papeletas xuntas PSOE+BNG, con anotacións,...).
A abstención foi dun 33,72% no 2007 fronte a un 24,67% no 2003. E a porcentaxe de blancos+nulos foi dun 2,9% en 2007 fronte a un 2,3% no 2003. É decir, que os votos perdidos na abstención no 2007 foron 1050 sobre 3114 de censo, frente a 717 sobre 2906 en 2003. E cos nulos e blancos: 91/3114 en 2007 frente a 68/2906 en 2003.
En definitiva, que a gañadora das eleccións nas municipais de 2007 en Cabanas foi a ABSTENCIÓN, tal e coma se ve no gráfico. E temos que analizar o por qué deso. En concreto, en Cabanas a lexislatura 2003-2007, foi dura e ruda, con descalificacións, insultos graves, falta de respeto pola institución e ó pobo,... co resultado final xa coñecido da sentenza de inhabilitación para cargo público de Dª Modesta, e posteriiormente a expulsión de D. José Casimiro Rey, e chegamos a maio de 2007 coa xente pensando que todo da igual, e vese ás claras que non é así. Temos todo o dereito de votar en conciencia e libremente, pero sabendo que é un acto de poder asombroso, que deberiamos facer con tódalas consecuencias, tentar de conseguir tódolos datos (asistir aos mitins, preguntar aos candidatos, estudar os programas, dar suxerencias) e analizalos con obxetividade. E saber que un voto é importante, que pode facer que o resultado final sexa un ou outro, e que aínda que nos sexa indiferente e non vaiamos votar seremos perceptores das consecuencias. Para mín, a abstención coma castigo aos grupos políticos aínda que lexítima é un fracaso. E para mostra CABANAS.


xoves, 10 de xaneiro de 2008

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Copia do presentado no rexistro do Concello de Cabanas para a inclusión na orde do día do pleno ordinario de 30 de xaneiro de 2008.
ADHESIÓN DO CONCELLO DE CABANAS Á AXENCIA DE PROTECIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA (Xunta de Galicia)
O Urbanismo é hoxe en día un dos temas máis preocupantes e de maior actualidade no ámbito político, económico e social, adquirindo, non cabe dúbida, unha maior relevancia no entorno das políticas desenvolvidas nas administracións locais.

Dun tempo a esta parte, estamos a contemplar como distintos Concellos están a ser investigados nesta materia, e como se están atopando todo tipo de irregularidades e ilegalidades que poñen no punto de mira a políticos, técnicos e funcionariado, fomentando así a desconfianza da cidadanía para con todos os que nos movemos neste ámbito.

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Cabanas, defendemos e desexamos que a xestión do noso Concello sexa de total transparencia e que respecte e cumpra a legalidade da disciplina urbanística no ámbito de actuación de competencias e legal que lle corresponde ao equipo de goberno conformado polo PP e AEC, sen esquecer e dando por feito, que tanto nós como os outros grupos da oposición (BNG e IVC) compartimos a vontade de que así sexa.

O 31 de outubro do 2007, o Consello da Xunta de Galicia aprobou os estatutos de funcionamento da recentemente creada
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística á que se poden adherir todos aqueles Concellos que así o desexen, mediante a firma do correspondente convenio.

Esta axencia, tal e como se nos ten informado dende a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, ten por misión velar pola utilización racional do chan e a axeitada ordenación do territorio, con especial atención ao medio rural e á zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. Entre as súas funcións destaca a de inspección e restauración da legalidade urbanística, protección do litoral e sanción en materia de urbanismo entre outras.

Apostando totalmente por un desenvolvemento urbanístico sostible, como modelo de crecemento, e por un crecemento ordenado tanto no urbano como no rural, así como por unha total transparencia na xestión do noso Concello, dende o Grupo Municipal Socialista de Cabanas propoñemos:

PROPOSTA DE ACORDOS:

1.- Que o Concello de Cabanas proceda a adherirse á Axencia de Proteción da Legalidade Urbanística que ven de constituír a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, da Xunta de Galicia, mediante a firma do correspondente convenio de adhesión.
2.- Que se faculte ó Alcalde-Presidente do Concello de Cabanas para a firma do correspondente convenio de adhesión.
3.- Que se dea conta do presente acordo a:
· Á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.
· Ó Delegado Provincial desta Consellería.

En Cabanas, 8 de xaneiro de 2008
Asdo. MªJosé Cabana Rodríguez
Voceira do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Cabanas

FALEMOS DE POLITICA

Hai tempo que non escribo nestes lares, xa recibín un tirón de orellas dos meus compañeiros, e coma xa me chegan dabondo cos da muller e fillos, pois aquí me tedes.
Comenzamos unha etapa de precampaña cara as eleccións de Marzo-2008. Se tedes seguido as novas por radio, tv, prensa escrita e agora os blogs e bitácoras aparecen multitude de comentarios. Cada quen tira para sí e comenta segundo o que lle interesa.
Xa vistes os comentarios sobre da xerarquia eclesiástica, non sei si son representativos do pensar dos que traballan a pé de campo coa xente, o que sí sei e que son moi "mediáticos" e con "repercusión", e son utilizados e deixanse utilizar polo PP para "amedrentar". Quero pensar que a cidadanía xa vai tendo madurez para diferenciar entre Deus e Estado. O BNG tamén anda a facer das súas, cando non lle serve para os seus intereses, berrea, e cando sí loubanzas para que vos quero.
Sabede que pola miña idade e por que os meus pais tivénronme con 40 anos, sinto un profundo respeto e admiración polos maiores, casi me sinto máis cómodo tratándoos de vostede; gústame escoitalos, e aprender deles, por que ainda que nos empeñemos en decilo contrario, a vida é moi sinxela, só os farrapalleiros adícanse a "fodela".
E todo esto ¿para qué?, para tentar de explicarlle a alguen que me le pero non escribe, que a miña entrada na vida política non foi máis que por casualidade, e que o sentimento socialista nace en min de e por escoitar ós maiores, e saber coma daquela (na ditadura) tiñan que "amañarse" para vivir. A política enténdoa coma un servicio á sociedade (xa teño linkeado a José López Orozco e a súa referencia ó servicio da política), UN SERVICIO Á SOCIEDADE, esa sociedade que cando te presentas defendendo unha opción, quere que o fagas SEN TRAPALLADAS, SEN MENTIRAS, CON HONESTIDADE.
Hainos que se están adicando a trapallear, a sementar discordia, a buscar confrontación, só coa única razón da sinrazón, da envexa, da enemistade persoal,.... e é triste ver que te teñen envexa só por defender o que en verdade e en fin derradeiro é defendible: o buscar o BEN PÚBLICO, non o particular.
A eses políticos decirlles que sinto pena e tristura por eles,... e que si escoitaran con tódolos seus sentidos ós seus maiores e ó pobo, e non se deixaran levar polo rencor e odio persoal seríamos quenes de facer un mundo mellor. En particular a TI, que te fas chamar político, dígoche que sinto pena de ti, e que co paso do tempo o pobo de Cabanas "calarate" e terás que ir indo só polo mundo.
Xa comezou o teu andar, aínda que penses que non.
Saúdos.