CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


mércores, 23 de novembro de 2011

Instruccións sobre a Tarxeta Sanitaria do SERGAS

Esta é a circular informativa para a aplicación da Orde do 5 de setembro da Consellería de Sanidade:

Para min esta será unha situación que máis que actualizar e racionalizar os usos dos servicios públicos de sanidade, vai a traer unha consecuencia de coacción para que os traballadores en activo y os solicitsntes de emprego TEÑAN que admitir toda clase de ABUSOS no momento de asinar o contrato; por que non só xogaran coa manuntención da familia senón coa saúde dos seus, calquer das dúas cousas consagradas na CONSTITUCIÓN.
Pero, o voto xa está depositado, o cheque en blanco xa foi dado e ademáis lexitimado, con menos participación pero lexitimado, sigo a decir que os votos nulos, en blanco ou abstención son un erro.
Por que a posible protesta que se poda ou queira inferir deles, non van a ter reflexo no ámbito parlamentario, non van a decidir alí adentro.
A pregunta sigue a ser, ¿por qué non somos capaces de transmitir por nós mesmos as nosas ideas? ¿por qué son os Medios de Comunicación os que orientan, si non están dentro das organizacións políticas?, moitas preguntas que aposto seguirán sin ter resposta.

Ningún comentario: