CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


xoves, 8 de maio de 2008

Público & Privado

Hai unha serie de servicios que depende de quen os dé poden ter a consideración de bons ou malos.
Se os ofrece unha empresa privada, dase por entendido que aínda que non sexa "necesario" será "rentable". En cambio cando os servicios son dados pola administración pública teñen de antemán a consideración de "pozo sen fondo", e a súa necesidade en entredito.
Hai todo un elenco de servicios públicos necesarios e que inexorablemente deben seguir en máns públicas; e polo tanto é responsabilidade das administracións desenrolalas con todo o contido.
Cando estes servicios se van "externalizando", a sensación pasa a ser que un servicio se privatiza, que alguén recibe "cazo", e que este servicio pasa a non funcionar e obstaculiza o seu devenir, e tamén a dos outros servicios e sectores cos que se ten que cruzar.
En definitiva, que a sensación de recursos inagotables que ten a administración non é certa; que se debe ter un maior control do gasto público, o cal é perentorio, así coma optimizar ese gasto público.
Poderiamos poñer exemplos moitos de como se poderían simplificar os trámites, de como os esforzos administrativos poderían redistribuirse e de como sería sinxelo facer un control dos mesmos, para que quen recibe os servicios públicos os teñan en valor aínda que directamente non lle coste cartos.
Pero, ¿quen será o que lle poña o axouxere ao gato?.

Ningún comentario: