CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


domingo, 25 de novembro de 2007

SIN TÍTULO
(ESPÉRANSE SUXERENCIAS E RESPOSTAS)

Despois de seis meses e cinco plenos, xa podemos ter un pouco de argumentos para clarifica-los comentarios. ¡¡Si é de que non o sabiamos xa!!.

A lexislatura comenza cunha maniobra de ocultación que ten coma obxetivo único o de FACILITAR as maniobras da ALCALDÍA, que non son ás de traballar polos vecinos e veciñas de Cabanas.
É decir,
a) Derógase o Reglamento do Concello de Cabanas, só coa única excusa de que obstaculiza a laboura do ALCALDE.
b) Pasan os plenos a ser bimensuais.
c) As facultades do pleno pasan a depender da Xunta de Goberno.
d) Non hai Xunta de portavoces.
e) A única Comisión que hai é a de Facenda (por que é obligatoria).

Disto deríbase que o traballo da oposición pasa a ter case de carácter bimensual, que é cando se ten acceso á Comisión de Facenda.

A imaxen que nos queren trasladar é a de austeridade, xa que criticaron e denostaron largamente á anterior Alcaldesa e acusáronna de despilfarradora. Non vou ser eu, aquí e agora, quen saia en defensa de Dª Modesta Anca, pero hai que decir que tanto PP coma IVC nas anteriores lexislaturas, enchéronse a boca decindo o moito que cobraba na lexislatura 1999-2003, con maioría absoluta, (perto das 400.000 ptas), e de que na lexislatura 2003-2007, na que quedou con maioría relativa, cos 700Є/mes eran máis que suficientes. E agora o PP coa conformidade de AEC, fai que o Alcalde Sr. Germán Castrillón teña un soldo de 2.500Є/mes e con adicación parcial (que ven a representar aproximadamente un 1'8% do presuposto municipal).

Todos temos que arrimar e axudar a levantar o Concello,... ¡¡¡cómo non!!!, Sr. Alcalde sexa un pouco coherente, un pouco de por favor, que diría o outro, e rebaíxese o soldo, a vostede e ós concelleiros delegados.

Por outra banda, tras este pleno extraordinario no que se trataron temas tan importantes como son os impostos directamente relacionados cos veciños e veciñas, o Sr. Portavoz do PP, Luis Chillón, cre que non é bo facer comparanza co IPC (o índice de referencia en moitos ámbitos da vida, un deles, é para subida de salarios en calquer convenio laboral), é ademáis fainos referencia a que seremos uns dos concellos da zoa cos impostos máis baixos. Pero a subida é a que é, un 37’5% no IBI e entre un 20-30% no IVTM.
Dinnos que no IVTM quedan exentos os que pertenzan a persoas con movilidade reducida ou a minusválidos, norma que ten que ser aplicada por que así o dí o Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro. (Somos solidarios, xa, xa)
E no IBI énchense a boca coas bonificacións do 50% ás familias numerosas, do 50% durante os tres periodos seguintes á outorgación definitiva para as vivendas de protección oficial. Pero pasan por alto a bonificación do 50% (Artigo 5.1 da ordenanza fiscal do IBI) ás empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria, tanto de obra nova coma de rehabilitación equiparable a ésta.

Tanto o IVTM coma o IBI, están deseñados para que teñamos máis vehículos e habitantes en Cabanas, ¿verdade?. Pois xa me teñen falado de cambiar o IVTM a outros Concellos onde estes veciños e veciñas poden facelo. E cando é a construcción dunha vivenda unifamiliar para ser VECIÑO/A e FAMILIA en Cabanas non se promociona (ousexa, bonifica), seguimos a crear as expectativas que parece ser que o PP, coa a axuda de AEC, ten pensado para esta Concello de Cabanas, SER UN REFERENTE PARA A VIVENDA DE 2ª OCUPACIÓN E VERANEO DE ALTO STANDING.

Logo pasamos ó servicio de PROTECCIÓN CIVIL,... pois sí, pode ser que sexa necesario, pero recordarlle que hai que ser AUSTEROS, e moito me temo que pase a ser outro saco sen fondo (dotación de roupa, vehículos, emisoras, formación,..), baixo o meu punto de vista non é prioritario, a non ser que haxa que ilos dotando e practicando para o próximo Rali a realizar no termo municipal.

Na modificación de crédito,....hai partidas que me chaman a atención: o incremento de 5.300Є para a telefonía,... a non ser que ó non estar de contínuo se teña que estar a chamar deseguido ó Sr Alcalde ou outros persoeiros para pedir permiso e visto e prace, non o entendo. Por que non se crearon concellerías para semellante incremento que fai un total de 19.800Є. Outro de 10.000Є en bens naturais e infraestruscturas, e estamos a pagar desbroces mecánicos, e perder horas de persoal para desbroces manuais polas silveiras dos rueiros, deixando montonciños polas beiras dos camiños que non fan máis que estorbar a circulación, cando temos unha desbrozadora nova do paquete e persoal para usala. Fomentamos o turismo con 6.000Є para unhas guías de sendeirismo, que non están moi á man da xente (as guías). Cada vez que se modifican os créditos increméntase a partida de mantemento de iluminación pública, xa imos nos 39.200Є e sen melloría aparente.

Temos un Primeiro Plano de Igualdade entre Homes e Mulleres, literalmente pudríndose nalgún rincón do Concello, e non sae á rúa por que foi editado pola anterior Corporación e ten a sinatura da que era Concelleira de Servicios Sociais, Dª Mª José Cabana, a cal no primeiro pleno lles díxo, que si por iso era, que lles daba permiso para que arrincaran a folla, e que o sacaran á rúa, e poñelo en coñecemento dos veciños e veciñas. A todo esto, este venres 23 pasado, fíxose un recordo ás vítimas da violencia de xénero, que deu para conmemoralo cuns pinchos e viño español.(volvemos á AUSTERIDADE, vergoñento, non sei coma non se atragantaron).

E para rematar, no P.O.S., cunha subvención cercana a 140.000Є, destínase uns 120.000Є á aglomeración de pistas, e o Sr Luis Chillón pídenos que lle deixemos romper una lanza a favor del aglomerado que ya el anterior alcalde –José C. Rey- comenzó a hacer uso de él. Se todos pensamos que o prioritario é o abastecemento de auga e o saneamento integral, pois primeiro asfaltamos, logo rompemos e por último reasfaltamos. É do máis lóxico, ¿non?. E senón facémoslle caso ó Sr. Juan Mª Campos de IVC, para que se fagan pistas piloto, con beirarrúas, alumeado,....coidado non se nos pegue moito eso do "piloto", e tamén contratamos a un técnico administrativo en banca para a tesourería remanente (¿?) e así sacarlle máis partido ( ¿non querería decir un broker das finanzas e bolsa?).

E todo isto coa complacencia do Sr. Alcalde, que eso sí: os concelleiros delegados teñen a orde expresa da Alcaldía de pedir sempre tres presupostos e darlle a obra/servicio ó máis barato, e que en Cabanas se acabaron los amiguismos. Sic.

1 comentario:

Anónimo dixo...

...gustoume moito esta exposición de feitos, Sr.Delfin, xa pensei que ninguén se percataba do que pasa no concello de Cabanas....
En un día ou dous rematarei de facer un comentario que me gustaría que aceptases, gracias.