CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


domingo, 30 de setembro de 2012

Medios e outras herbas!!

Hoxe despois de moooooito tempo (e dun tirón de orellas de alguén que non coñezo) entrei aquí (se digo que ía facelo hoxe a que non me creedes), e fixen limpeza dalgúns links, non por que quixera facelo se non por que estaban incluso máis abandonado co meu.
Hoxe en día hai moitas fiestras abertas para asomarnos e amosarnos ao exterior, demasiada información.
Demasiada, non, a información nunca é demasiada, o carallo é usala ben. Pero non vou ser eu quen diserte no que é un bon ou mal uso da mesma.
Só voto en falta un lugar onde poder falar e discutir de calquer cousa e sacar conclusións que servisen para o futuro.
Pero eso se cadra é para outro día de vento, que é cando se debe aproveitar a limpar.

xoves, 5 de abril de 2012

Fragas do Eume - Paraiso natural en peligro

Manifesto lido polo alcalde de A Capela D. Manuel Meizoso o día 03/04/2012

Estimados veciños/as:
Coa rabia e indignación  recentes e moi presentes, non podemos nin queremos caer nestes momentos no derrotismo, e despois do que ven de acontecer coas nosas Fragas non nos queda outra que erguernos para ofrecer e esixir solucións coa forza da unión e da conciencia cidadá, deixando á marxe os intereses partidistas que a nada conlevan.
Dende as Institucións debemos adoptar e promover medidas que repercutan directamente no coidado e mantemento dos nosos montes e fragas. axudando e apoiando aos seus donos legais a que poidan manter limpos os espacios, contribuindo así á conservación dos mesmos.
Entendemos que o acaecido nas Fragas do Eume esixe que se tramiten de xeito inmediato as axudas oportunas para acadar o seu xusto rexurdimento, e que éstas achegas repercutan nos propietarios afectados.
A todos nos corresponde coidar e mimar as nosas fragas, é o deber ao que estamos obrigados polo dereito que temos a disfrutalas e non debemos esquecer que as disfrutamos gracias á xenerosidade dos seus propietarios, aos que agora toca corresponder co noso apoio.
Esiximos tamén que este atentado contra a natureza non quede impune. Debemos aprender a lección, e que este alto precio que hoxe pagamos nos sirva como punto de partida para acadar unha nova xestión das Fragas do Eume, onde os lexítimos propietarios e as administracións compartamos a xestión das mesmas de xeito consesuado.
Teremos que traballar todos xuntos, aparcando as nosas respectivas cores políticas, compartindo un obxetivo común: poñer en marcha políticas activas que redunden na conservación e mantemento dos nosos montes e fragas. Dotando de medios humáns e técnicos suficientes para non ter que volver a vivir unha situación deste calibre. Este obxetivo común debe pasar irremesiblemente, por unha protección compatible cos usos e aproveitamentos tradicionais destes espacios protexidos.
No intre de facermos balance desta traxedia natural, non podemos tampouco deixar de demandar a inminente adopción das medidas necesarias para podermos contar de inmediato cun protocolo de actuación perfectamente definido, que dirixa e organice por sectores a extinción. Contando con cuadrillas participadas polos propietarios dos terreos, como mellores coñecedores da zona para evitar así as situacións de descoordinación que limiten o efecto das actuacións desenvolvidas.
Non nos vai impedir, este estado de dor polo perdido e de indignación polo acaecido, ter moi presentes aos efetivos que lle prantaron cara a esta lamentable catástrofe. Queremos dar o noso máis profundo agradecemento dende o orgullo e admiración aos veciños, homes e mulleres que loitaron contra as lapas, e especialmente aos voluntarios de Protección Civil, Corpos de Seguridade do Estado e Autonómicos, así como ás brigadas forestais desprazadas dende toda a Comunidade e á Unidade Militar de Emerxencias.
Fíxonos moito dano, quíxosenos queimar a nosa historia e o noso futuro, pero somos un pobo que sabemos que o noso futuro está nas nosas máns, e que se hai unhas mans preparadas para poñerse a traballar, esas son as das nosas xentes. Ninguén, nunca, poderá queimarnos o noso futuro.


Lido no Concello de Cabanas o día 02/04/2012
pola Concelleira de Medio Ambiente e Turismo, Dª Eva Pazos
MANIFESTO EN DEFENSA DOPATRIMONIO NATURAL

Galicia é verde. Os nosos montes son un patrimonio dun incuestionable valor. Tanto pola súa importancia como reserva de natureza, de pulmón que nos fornece de osíxeno, como polo seu potencial grazas ás diversas actividades económicas que xiran ó seu redor. A vida dos galegos está vinculada moi estreitamente co verde dos nosos montes, coas nosas fragas, cos nosos bosques e carballeiras.

         É por iso que non podemos facer outra cousa que condenar enerxicamente as actuacións deses individuos que movidos non se sabe por qué estrañas intencións atentan contra os nosos montes prendéndolles lume. Porque estas accións veñen a supoñer unha agresión directa contra a nosa forma de vida. Porque poñen en perigo os nosos ecosistemas e a vida de especies animais e vexetais que moitas veces non se poden recuperar. Os pirómanos que lle prenden lume a Galicia teñen que saber que a sociedade está farta, que non está disposta a seguir permitíndolles andar impunes logo do dano que nos están a facer, xa non só a nós, senón tamén ós nosos fillos e fillas, netos e netas, que ven como espazos de gran valor natural se estragan pola acción duns desalmados.
Todos debemos ter moi claro que incendios como o desta fin de semana nas Fragas do Eume son un atentado contra o noso patrimonio natural. Co lume ponse en risco unha fraga que é un espazo de incalculable valor natural e ambiental.
Coa mesma intensidade coa que denunciamos as accións delictivas, nos comprometemos a traballar conxuntamente para defender, recuperar e poñer en valor o patrimonio natural que heredarán os nosos fillos.
Todos contra o lume, todos contra os que o prenden.

mércores, 23 de novembro de 2011

EncuentrosPOR con Felipe González

Estos son enlaces que todo o mundo pode atopar ou xa os ten da intervención de Felipe González no foro diseñado por Inaki Gabilondo que se chama EncuentrosPOR (Piensa,Opina,Reacciona)

EncuentrosPOR Felipe González 1ª Parte, 2ª Parte e 3ª Parte.

Instruccións sobre a Tarxeta Sanitaria do SERGAS

Esta é a circular informativa para a aplicación da Orde do 5 de setembro da Consellería de Sanidade:

Para min esta será unha situación que máis que actualizar e racionalizar os usos dos servicios públicos de sanidade, vai a traer unha consecuencia de coacción para que os traballadores en activo y os solicitsntes de emprego TEÑAN que admitir toda clase de ABUSOS no momento de asinar o contrato; por que non só xogaran coa manuntención da familia senón coa saúde dos seus, calquer das dúas cousas consagradas na CONSTITUCIÓN.
Pero, o voto xa está depositado, o cheque en blanco xa foi dado e ademáis lexitimado, con menos participación pero lexitimado, sigo a decir que os votos nulos, en blanco ou abstención son un erro.
Por que a posible protesta que se poda ou queira inferir deles, non van a ter reflexo no ámbito parlamentario, non van a decidir alí adentro.
A pregunta sigue a ser, ¿por qué non somos capaces de transmitir por nós mesmos as nosas ideas? ¿por qué son os Medios de Comunicación os que orientan, si non están dentro das organizacións políticas?, moitas preguntas que aposto seguirán sin ter resposta.