CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


venres, 21 de marzo de 2008

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO

Para a vindeiro 26 de marzo ás 19:30, co seguinte orde do día:
1º- Modificación da delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña.
2º- Proposta grupo BNG sobre transporte colectivo.
Parte de control órganos da Corporación.
3º- Informe da Presidencia:
a) Resolucións da Alcaldía
b) Liquidación orzamento 2007
c) Sentenzas recursos orzamentos 2005 e 2006
4º- Rogos e preguntas.

Volven a non incluir na orde do día a proposta do PSOE para a adhesión á Axencia de Protección Urbanística, siguen a convocar os plenos ó libre albedrío, e si xa se convocaron en día de eleccións, agora tamén no último momento antes de marchar de vacacións, para non ter acceso á documentación ata o próximo luns.
Interesa máis deixar "caer" nunha sección do motor de La Voz de Galicia que en ferrolterra é necesario un circuito de velocidade e non necesariamente no concello de Ferrol. Cuidadín que é un home de ideas fixas.

Ningún comentario: