CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


venres, 30 de xaneiro de 2009

Axudas aprobadas pola Xunta para paliar as perdas causadas polo temporal

Onte foi aprobado polo Consello da Xunta o Decreto 13/2009 de medidas urxentes para a reparacion dos danos causados polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro de 2009, que entra en vigor hoxe coa publicación de dito decreto no DOGA.
Nel se detallan ditas medidas, así coma cales serán as Consellerías que as tramitarán, por exemplo:
Danos persoais: Consellería de Economía.
Danos en Vivendas: Consellería de Vivenda e solo.
Danos en infraestrusturas e equipamentos privados: Consellería de Medio Rural.
Danos e perdas nas explotacións agrícolas, gandeiras e forstais: Con sellería de Medio Rural.
Danos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís: Conselería de Innovación e Industria.
Compensación de Danos en establecementos comerciais, industriais, turísticos, mercantís e deportivos situados en instalacións portuarias de titularidade autonómica: Ente Público de Portos de Galicia.
Axudas a Entidades Locais: Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Cultura e Deporte, Consellería de Medio Ambente e Desenvolvemento Sostible.
Tamén decir que no último pleno do Concello de Cabanas foi aprobada a constitución dunha oficina de atención aos veciños e veciñas para levar a tramitación de tódalas solicitudes, asi como o asesoramento.
Unha catástrofe da magnitude sufrida en Galicia e en Cabanas durante estes días necesitan destas medidas urxentes e de a achega de toda a información existente aos veciños e veciñas, sin ningún tipo de sesgo partidario, xa que todos somos IGUAIS.
Espero que todos sexamos capaces de sacar conclusións positivas para o futuro.
TODOS temos moito que aprender.

Ningún comentario: