CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


martes, 11 de novembro de 2008

Língoa Azul (Actualizado 20/11/2008)É o nome dunha enfermidade vírica que necesita dun mosquito do xénero Culicoides para infectar aos rumiantes (vacas, ovellas, cabras e ¿corzos e cervos?). É unha enfermidade de declaración obligatoria pertencente á Lista A do Oficiña Internacional de Epizootías . Non é unha zoonose, e a súa importancia é polo impedimento de movementos de animais vivos, non dos seus productos (carne, leite, lá), hacia as zoas que están libres da enfermidade.

Hoxe en día Galicia ten declarados 98 focos, que sigue un itinerario dende a Mariña luguesa (onde apareceron os primeiros focos) e vai percorrendo a costa en dirección suroeste ata Arteixo e Culleredo últimos focos declarados.

A Língoa Azul é unha enfermidade que se pode presentar dende unha forma asintomática (perigosa por que se disemina a enfermidade sin decatarnos), ata causar lesións de diversa consideración que si colle aos animais baixos de defensas poden chegar a matalos.

Aquí vos deixo unha serie de fotos extraídas de traballos presentados en conferencias e outros de divulgación da enfermidade entre os veterinarios.

A problemática que plantea é a posibilidade de convivencia de distintos serotipos do virus da Língoa Azul, en España están circulando actualmente os serotipos S-1, S-8 e S-4. (existen 24 serotipos), e teñen a capacidade de mutar e se conviven dous ou máis serotipos a un tempo na mesma zoa pode xurdir un novo serotipo, e toda a loita feita ata o de agora habería que comenzala de novo, xa que a vacinación fronte a un serotipo non protexe fronte ao outro.

A Consellería de Medio Rural está a vacinar dende primeiros de setembro a todo o colectivo de Bovino, Ovino e Cabrún, votando man da empresa TRAGSEGA (á que contratou a loita por 5.010.000€),


da Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos-SEAGA, así como dos Veterinarios laborales e tamén os Veterinarios funcionarios que queiran facer horas extras. Pero esquecéronse dun colectivo que está no campo traballando cos gandeiros levando xa o control de certas enfermidades (IBR, DVB, Neosporose e Paratuberculose) que son os Veterinarios de ADSG, e que están supervisados polos servicios veterinarios oficiais en toda a súa actuación, un colectivo de 138 veterinarios de desenrolan un programa sanitario aprobado previamente ano a ano, e que a finais de outubro pasan as auditorias do desenrolo do programa. Nas ADSG (Asociación de defensa Sanitaria Gandeira) están sobre un 40% do censo gandeiro vacuno. Do que vai de plan de loita van vacinados uns 500.000 animais de 1ª dose e uns 200.000 animais de 2ª dose. E de aquí ata finais de ano a VETDESAN (Asociación de Veterinarios Responsables de ADSG) non lle saen as contas, para ter vacinado a todo o colectivo. Cun agravante, coma é que se está descoidando a campaña de saneamento gandeiro obrigatorio, que en determinados concellos xa está caducada ( é decir, hai máis dun ano que se fixo o saneamento), e nesta si que se controlan enfermidades zoonósicas, como Tuberculose e Brucelose.

En tódalas charlas informativas e cursos sobre a enfermidade da Lingoa azul dise que a loita contra esta enfermidade será tanto máis eficaz canto máis rápida se faga a vacinación e desinsectación dos animais, é decir una vacinación en saba, facendo un anel de protección arredor dos focos. E cubrindo a todo o territorio a a tódolos animais. O colectivo de veterinarios responsables de ADSG están sendo obviados e discriminados cunhas excusas que son de neno de primaria; e somos sabedores de que seriamos dunha gran axuda dando un pulo importante ao control desta enfermidade. Por nós non vai a quedar.


Actualización 17/11/2008: Novos focos de Língoa Azul confirmados.
Actualización 20/11/2008: Novos focos confirmados, e sigue extendéndose, ¡¡¡¡e estamos no inverno!!!!
As previsións de vacinación da Consellería de Medio Rural non son acordes coa evolución da enfermidade. Síguese a vacinar sin usar o a todo o colectivo veterinario capacitado para elo. A última referencia é a contratación por parte de TRAGSEGA de persoal adminstrativo de "campo" na vacinación, coa única encomenda de cubrir papeis, teñen terminantemente prohibido "tocar" a un animal. Outro exemplo de dispendio de cartos e esforzos.

Ningún comentario: