CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


sábado, 10 de maio de 2008

Pleno Extraordinario do 8 de maio

Apróbase as actas das sesións anteriores, asi coma a solicitude de subvención dos servicios sociais.
No punto 3º da orde do día referente ás Taxas municipais de vados de beirarrúas, pois aparte de incrementalas nunha porcentaxe excesiva, vai encamiñada hacia o punto 4º de tramitar unha nova ordenanza, a da Retirada de vehículos=Servicio de Grúa, un punto onda houbo de todo, O BNG preguntáballe ó Sr. Alcalde ¿cal era o casco urbano?, e este titubeando sinala que “La Magadalena, la N-651, parte de Porto,...”, pregúntalle tamén ¿onde será o depósito?, “hombre tenemos una nave en el polígono superestupenda para esto”, e o Grupo do BNG di o que todo mundo pensa: ¿é necesario dito servicio?, “si, es lo que piden,... y además parece que estais dando a entender que vamos a comprar una grúa, y no, lo que vamos a hacer es contratar un servicio de grúa” (uffffff que peligro), IVC non o ve mal, pero advírtelle ó Sr. Alcalde que non vai sair de diante do seu negocio, ao cal o Sr. Alcalde fai un aceno moi usado por el (abaneando a cachola), quero recordar que nun rogo no pleno anterior da concellal do PsdeG onde lle pedía que cumplira os días festivos do concello (traballouse en martes de Antroido), o Sr. Alcalde moi ofuscado díxolle que se enterara primeiro si seguía sendo socio do negocio (¿¿¿???), o de sempre cando nin vai nin ven pois dámolo por chiste, pero cando FIRE, ....
De tódolos xeitos, IVC sigue a falar e fai referencia ao Informe de Facenda onda se dí ao final que hai un déficit no servicio ( Coste=108016,94€, Ingresos=107488,50€; Balance= -528,44€), e o Sr. Chillón comenta que “un déficit de unos 700€ al cabo del año no significará un quebranto para las arcas del ayuntamiento”, (uffff outra vez, palla a palla faise o palleiro). IVC da unha de cal e outra de area: ¿Por qué non se pon un CEPO?, Cuidado coa retirada e os danos ao vehículo, que veña a Policia Local a facer unha peritaxe de coma se atopa o estado do vehículo antes do traslado e logo no depósito,...para rematar decindo o PP “está claro que el principal problema será en verano...” (está claro, clarísimo onda é verán no Concello de Cabanas). Aprobouse con 6 votos a favor (PP+AEC), 3 en contra (BNG) e 1 Abstención (IVC, por que non lle aseguraron que poidera ser un veciño o que denunciara, ¿?)
No 5º pedíase seguir adiante co trámite de desafección da Escola das Viñas, 6 a Favor 4 en Contra.
No 6º que trataba sobre a Consulta de impacto medio ambental do AVE no Eixo Atlántico,.... decir que é un estudo que fala do percorrido pola liña actual, todos a favor de rexeitar o estudo, o BNG quería que lle tiveran en conta unha proposta para que se aproveitara para mellorar a liña “xa que é un momento idóneo para elo”, e os demáis decían que non era o lugar para pedir un tren metropolitano (confundimos as churras coas merinas, aínda que todas son ovellas). O PP fai unha proposta de rexeito do estudo. A favor 7 (PP+AEC, IVC), Abstención 3 (BNG).
No 7º: Proxecto de beirarrúas na estrada 1502 da deputación Porto-Laraxe, IVC:que quede ben, Pepe Rey xa sabe coma facer par segui-la obra.BNG pide que se prolongue unha serie de beirarrúas, ao que lle replican que eso será na 2ª fase unhas e outras están xa previstas nunha actuación do Concello; que se establezan pasos peonis con certa elevación, así coma plazas de aparcadoiro, propostas que o sr. Alcalde rechaza, “por que no ha lugar”, o BNG protesta xa que considera (con razón) que é o momento de alegar modificacións e melloras,... “ya está, vamos a votar..” A Favor 7 (PP+AEC, IVC), penso que Abstención 3 (BNG, síntoo pero colleume mirando para outro lado, atendendo a un comentario dun asistente do público certamente desagradable).
No 8º elexiuse o Xuiz de Paz, o Sr. Alcalde pedíu o voto secreto, ao que se opuxeron IVC e BNG, foi a votación e sae voto secreto, presentáronse 3 candidatas: Carmen Mª Cartelle Casanova (2 votos), María Torrente Rodríguez (5 votos) e Marta Barro Santos (3 votos).
No 9º Moción do BNG sobre a Banda Larga de INTERNET, para instar á Xunta para que á súa vez inste ao Goberno Central para que cumpla o PEBA (Plan de extensión da Banda Ancha), e que no rural haxa os mesmos servicios que na zoa urbana, coa mesma calidade e precios.
A favor 10
No 10º: Moción do PP en contra do decreto de Normas de Habitabilidade da Consellería de Vivenda,...un bo riferafe, que si supoñía un aumento do precio das vivendas, que si se ía quebrantar ás empresas para cambiar os stándares de construcción,...e derivou IVC: en que o PP está a defender os intereses dos promotores,... se esa vai ser a forma de actuar cando o plan de urbanismo xa lle digo que teñen a miña desconfianza, e o Sr. Chillón: “decirle desde aquí, que también usted no me ofrece confianza”. A favor 6 (PP+AEC) en Contra 4 (BNG, IVC).
En fín, recoméndovos que asistades aos plenos, é moi ilustrativo, francamente é necesario darlle visos de democracia e interese asistindo a eles, o próximo será o día 19 de maio, pleno extraordinario a petición do BNG para tratar diversas cuestións nas que o grupo de goberno non quere entrar.

Saúdos, e perdoade a extensión, pero por momentos parecía unha discusión de patio de colexio.

Ningún comentario: